Stedet hvor klovnens letsindighed forenes med uglens visdom

November måneds tekst 2023 til billedet "Lev i fred"

Lev i fred

Israel har været under terrorangreb af Hamas. En skrækkelig terror- massakre begået af terrorister uden nåde, et barbari uden sidestykke. Vi i vores del af verden forstår ikke, hvad der får mennesker til at være så onde.

Fra mit synspunkt er det ikke mennesker, der har gjort så skrækkelige ting, som vi hører om og ser billeder af i medierne. Jeg forstår det ikke!

Jeg forstår heller ikke, at hadet til Israel er så voldsomt, at Hamas kun har et formål, at udrydde Jøderne. Staten Israel vil selvfølgelig bestå, selv om Hamas ønsker det udslettet.

Jeg har svært ved, at tage stilling til tingenes tilstand i Israel og i Gaza, men det kan ikke passe, at man ikke kan komme til en forståelse med hinanden uden vold og dødelige massakrer.

Vi tager selvfølgelig stilling til, det der sker i Israel . Jeg tror ikke, at I, der er modtagere af mit månedsbrev og jeg, er i tvivl om, hvor vores sympati ligger, men vi må nok indrømme, at Israels placering midt i et muslimsk område er og har været et problem. Selv FN`s generalsekretær António Guterres kom galt afsted ved at nævne det.

Som det fredelige menneske jeg er, håber jeg på en human og god løsning af konflikten.

Med venlige hilsner Paul J.

Akvarel - 34 x 44 cm inkl. ramme - pris: kr. 1.050,-

Oktober måneds tekst 2023 til billedet "Balancegang"

Balancegang

”Jorden koger” siger FN´s generalsekretær, det er en voldsom udtalelse, som gør mange mennesker nervøse og utrygge.

At der er klimaforandring på vej, er der vist ingen tvivl om, men jeg tror ikke, at vi fra dag til dag kan mærke det. Og heldigvis er der på verdensplan tiltag i gang, som skal dæmme op for de værste forandringer i klimaet.

Rundt omkring i verden er der klimakatastrofer, som er meget voldsomme og som dræber en masse mennesker og som ødelægger bysamfund og naturen.

Nu er jeg jo ikke klimaekspert eller meteorolog, men jeg synes, at vi mange gange har hørt om død og ødelæggelser pga. vejrfænomener, som tornadoer og oversvømmelser og naturbrande, uden det har noget med klimaforandringen at gøre.
Det er lige som om, man for tiden forbinder alle katastrofer med klimaændringen. Det er jo nok lidt for nemt tænkt.

Vores lille klode i det store univers har været igennem en masse udviklinger. Jeg håber, at vi mennesker stadig kan finder balancen!

Lad os håbe at vi kan bevare vores klode, og at den er til at leve på. Vi er snart 8 milliarder mennesker på vores klode. Det kræver noget af os alle sammen!

Heldigvis er vi mennesker kreative, så vi finder garanteret på noget, der kan redde os.

Med klima-aktive hilsner

PAUL J

Akvarel - 34 x 44 cm inkl. ramme - pris: kr. 1.050,-

September måneds tekst 2023 til billedet "Egoisten"

Egoisten

Er alle danskere mere eller mindre psykisk syge? Somme tider føler jeg mig udenfor nutidens normalitet. Er jeg så psykisk syg?

Storm P sagde engang: Fru Jensen er psykolog, men hun kan bare ikke stave til det.

Egentlig burde vi alle sammen være hinandens psykologer. Hvorfor ”snakker” vi ikke sammen, støtter hinanden, hjælper hinanden? Er det fordi alle er blevet egoister? Jeg tror vi er blevet fanget i en krænkelseskultur, som er ødelæggende for vores liv i fællesskabet.

I dag siger alle: Mig og min bror, mig og min mand, mig og mig og mig, o.s.v.. Vi er blevet så selviske, at vi slet ikke kan trives i et fælleskab. Derfor bliver vi usikre, vi slår ikke til, vi får mindreværdsproblemer, vi bliver ensomme og kan ikke klare livet alene mere. Og i og med, at alle har det sådan, så kan vi ikke hjælpe hinanden. Det lukrerer psykologerne på. De vil lytte til mennesker, for det har de lært, og det giver godt i ”kassen”.

Der findes desværre mennesker, som virkelig er syge i sjælen og i psyken, og de skal hjælpes. Jeg håber ikke, vi misbruger psykologerne, så de der virkelig har brug for hjælp, bliver svigtet.

Der er måske nogen der vil kalde dette månedsbrev for noget gammeldags sludder, men da jeg var ung (yngre) havde vi aldrig hørt om noget, der hed psykisksygdom. Men da var vi heller ikke egoister. Vi hjalp hinanden, vi talte sammen og lyttede!

Med antiegoistiske hilsner

Paul J.

Akvarel - 34 x 44 cm inkl. ramme - pris: kr. 1.050,-

August måneds tekst 2023 til billedet "Cirklens magi"

Cirklens magi

Danmark, vores demokrati er under forvandling. Enten vi kan lide det eller ej, så sker der noget, der vil ændre vores gamle demokrati.

Tidligere var vi danskere en stamme, vi var af samme æt, vi var hinandens ætlinge. Den danske stamme, en befolkningshistorie af Hans Kornø Rasmussen, der handler om, hvad vi var før den store nutidige folkevandring.

Det ser ud til at være en spændende bog, om hvordan den danske befolkning blev til og udviklede sig til det, vi er som stamme i dag. Igennem historien har der været mange udfordringer for ”os”, der kaldes den danske stamme.

Jeg har vist været inde på det før, men i vores tid er vi udsat for en stor påvirkning i den store globaliserings tidsalder. Verdens befolkning flytter sig, hvilket kan blive problematisk, fordi vi bliver blandet. I de fleste lande vil der opstå parallelsamfund, og hvad sker der så?

Nogle vil nok opfatte det som spændende og andre som noget faretruende og igen andre vil bare tilpasse sig.

Vi taler så meget om, at det er de næste generationer, der må leve med den globale opvarmning. Men det ser også ud til, at de fremtidige generationer må leve i en verden, der også bliver multietnisk på godt og ondt.

Dystre udsigter? Ja måske, men som race har menneskene altid kunne tilpasse sig de altid skiftende forhold. Så jeg tror, der er et håb!

Med menneskelige hilsner Paul J.

Akvarel - 34 x 44 cm inkl. ramme - pris: kr. 1.050,-

Juli måneds tekst 2024 til billedet "Klovnen kommer med F.R.E.D"

Klovnen kommer med F.R.E.D

Jeg forstår ikke, at man ikke taler sammen i stedet for at føre krig?

Nu er der det med krig, at det har der altid været i menneskehedens historie, så det kan nok ikke helt undgås?

Det ser heldigvis ud til, at vi i Vesteuropa, og ikke mindst EU- og Nato landene, har fundet ud af at undgå krig, og tale sammen i stedet for.

Det gamle Jugoslavien skulle igennem en borgerkrig, inden de gamle stater, som var sammenbragt under kommunismens åg, blev til selvstændige stater, som f.eks. Slovenien, Kroatien, Serbien, Bosnien, Montenegro og Makedonien. Nu har de fået deres egen identitet, deres egen kultur, ja sågar deres egne nationalsange, som vi oplever det ved igangværende EM i fodbold.

Apropos EM i fodbold, så er det et udtryk for, at vi kæmper nogle drabelige kampe mod hinanden, men i venskabelige dyster med humanistiske regler.

Desværre er Europa nabo til en aggressiv lille og mærkelig diktator-mand, som diktatorisk myrder alle, der ikke sympatiser med ham, og åbenbart kun kan hævde sig med krig og erobringer og død og lidelser. Gad vide, om man nogensinde får held til at uskadeliggøre ham? Heldigvis har vi sikret os mod sådanne typer, og har oprettet Nato for at undgå krig.

Jeg ved godt, at dette månedsbrev er en lille fredsommelig mands ønske, men jeg er sikker på, at vi er mange, som har samme ønsker!

Mange gode hilsner fra Paul J.

Paul J..

Akvarel - 34 x 44 cm inkl. ramme - pris: kr. 1.050,-

Juni måneds tekst 2024 til billedet "Bladet fra munden"

Bladet fra munden

N.F.S. Grundtvig, en personlighed, der ikke er til at komme udenom. Nu kan vi i 3 udsendelser følge Grundtvigs liv på godt og ondt på TV. Når denne e-mail når jeres postkasse, er serien ikke sluttet, men jeg synes alligevel, jeg vil benytte serien til at skrive lidt om Grundtvig, som jeg har erfaret.

Jeg synes, at Grundtvig var en fantast. Tænk sig, han skrev mere end 1500 salmer. Ved nærmere eftertanke, så er det jo fantastisk. Grundtvig var også meget engageret i samfundsforhold, som skabte baggrund for vores danske demokratiske samfund. Han mente også at vore kirker, og dermed præsterne, skulle prædike glæde i stedet for gudsfrygt og fortabelse. Altså lette åget på menneskene.

Allerede i årtierne inden grundloven kæmpede Grundtvig for forskellige former for frihed. På det punkt var han et barn af oplysningstiden, hvor de ideer fandtes, der førte til revolutioner og kamp for demokrati og frie forfatninger rundt om i Europa.

N.F.S. Grundtvig var også en del af den Grundlovsgivne forsamling. Han var dog betænkelig ved demokrati, han mente at en forstandig konge ville være bedre for ”demokratiet” Grundloven er et emne for sig, for den grundlov der blev underskrevet af kongen i 1849, så ikke ud , som den vi kender i dag.

Det må blive en anden gang, jeg vil tale om den. Men nu tilbage til Grundtvig. Som jeg startede med at skrive, så er Grundtvig ikke en person, man sådan uden videre kommer uden om. Grundtvig var i særdeleshed en mand, der tog bladet fra munden. Derfor synes jeg at månedsbilledet: ”Bladet fra munden”, vil passe godt til at illustrerer min tekst.

Med gode hilsner fra Paul J.

Akvarel - 34 x 44 cm inkl. ramme - pris: kr. 1.050,-

Maj måneds tekst 2024 til billedet "Mismodig"

Mismodig

Lediggang er roden til alt ondt!

Det er et postulat, der vil noget, og særlig i vores moderne samfund, hvor man ikke behøver at tage et job for at overleve økonomisk. Mange husker sikkert dovne Robert, som frejdigt på TV udtalte, at han ikke ville arbejde, for han havde det for godt økonomisk. Han troede, at han havde et godt liv, men det mener jeg ikke.

For meget velfærd er med til at tage menneskenes liv fra dem. Initiativet til at skabe sig et liv selv forsvinder alt for let.

Vores velfærd er godt på mange områder. Hvis man er syg eller handikappet, skal man selvfølgelig have hjælp, og vores sundhedsvæsen skal prioriteres højt, så al den ekspertise der findes til bekæmpelse af sygdom skal selvfølgelig udnyttes maksimalt. I min høje alder går jeg selvfølgelig ind for en fornuftig ældrepleje.

I udsendelsen i tv programmet Indefra med Anders Agger hører vi om unge mennesker, som regel piger, der ikke synes, de har noget at leve for, og hellere vil dø. Det er sørgeligt, at høre, at unge mennesker ikke synes livet er noget værd! I udsendelsen fremgår det ikke, om de unge ”psykisk syge” har noget at lave udover at tænke triste tanker, noget der kan fylde deres hverdag med indhold og livsværdier.

Som tilskuer til, at unge mennesker har opgivet livet, er det hjerteskærende! Derfor er det, at jeg starter med: ”Lediggang er roden til at ondt”.

Nu er det ikke, fordi, jeg tror, at jeg kan løse alle problemer i vores lille samfund, men jeg har da en vis fornemmelse af, hvad et godt liv er og kan være.

Nu har vi maj og er på vej til sommer, så lad os håbe lys og varme kan anspore til aktivitet og et dejligt liv. Vi har kun eet!

Med levende hilsner Paul J.

Akvarel - 43 x 43 cm inkl. ramme - pris: kr. 1.250,-

April måneds tekst 2024 til billedet "Broget"

Broget

Aprilsnar!

Det jeg skriver nu, må man ikke skrive og slet ikke tale om. Islam kan ikke leve sammen med os kristne demokrater. Islam vil have herredømmet over alt i verden. I islamiske lande i Mellemøsten bliver kristne kirker angrebet, og kristne menigheder bliver forfulgt.

Jeg har været inde på det før. Forskellige kulturer og religioner kan ikke leve sammen, for der vil altid opstå konflikter. Den kristne kultur vil altid bukke under, for vores religion er en kærlig religion. I vores bibel lærer vi, at vi skal vende den anden kind til. Vi er så tolerante, at vi kan bukker under for mere aggressive kulturer.

”Aprils-nar” vil nogen garanteret sige, at mit indlæg er. Men jeg synes, at virkeligheden har vist, at vi har været og er til nar.

Terror organisationen Islamisk Stat har i skrivende stund lavet en voldsom terror i Moskva med masser af døde og sårede. Et tydeligt bevis på, at Islam bliver misbrugt til vold mod andre religioner. Islamisk Stat kan selvfølgelig ikke sammenlignes med den islamiske tro generelt. Trods alt er de fleste muslimske indvandrere gode til at falde til i vores demokratiske samfund.

Mit store håb for den brogede verden er, at religionerne og kulturerne i vores globaliserings epoke, kan lære at leve fredeligt sammen. Salige Glistrup sagde engang: ” Muslimerne er kun kommet her for at ”muhamedanisere” os.

Jeg håber, han tog fejl.

Paul J.

Akvarel - 34 x 44 cm inkl. ramme - pris: kr. 1.050,-

Marts måneds tekst 2024 til billedet "Lad en ny dag gry"

Lad en ny dag gry

Er Putin morder? Sikke da et spørgsmål!

Jamen myrder han ikke løs i Ukraine? Dør hans politiske modstandere ikke? Senest Aleksej Navalnyj, som kæmpede for demokrati i Rusland, og hvad skete der med Wagnergruppens leder Jevgenij Prigosjin? Han omkom vist i en flyulykke. Var det en arrangeret flyulykke? Vi har også hørt om andre mystiske ”dødsfald” Selv USA`s præsident Joe Biden siger, at Putin er skyldig i alle ”ulykkerne”

I Ukraine dræbes der hver dag masser af soldater, og mange civile dør. Byer og infrastruktur p.g.a. Putins krig lider konstant, så spørgsmålet er vel ikke helt forkert.

På en eller anden måde er vi vel alle sammen en lille smule bange for, at Putin (som jo ikke er helt normal) kunne finde på, at angribe andre lande. I vores normale tankegods ville det jo være tåbeligt, for vi er jo med i Nato. Nato er jo vores garanti for fredelig sameksistens og demokrati. Sverige er lige blevet godkendt som nyt Nato land. Nu er Rusland ”pakket” ind i Nato fra Nordkap til Middelhavet.

Nu er jeg vist ved at arbejde mig ind på storpolitik, så det vil jeg lade ligge, men det ser ud til, at vi i Nato har forstået truslen fra den lille mærkelige mand i Rusland.

Lad mig slutte i den lidt mere positive stemning. Jeg synes, der er så mange positive ting, som vi skal tænke på og være glade for. Selvom krigen i Ukraine er forfærdelig. så synes jeg, vi skal glæde os over vores dejlige lille land, Danmark.

Mange gode danske hilsner fra Paul J. Lad en ny dag gry!

Akvarel - 34 x 44 cm inkl. ramme - pris: kr. 1.050,-

Februar måneds tekst 2024 til billedet "Hej Konge"

Hej Konge

Så fik vi en Konge igen. Vi havde en Dronning, som brugte 52 år af sit liv til at betjene Danmark. 52 år som vil gå over i historien som fantastiske år. Dronning Margrethe II skabte respekt om vores kongedømme, hun gjorde også Danmark ”større” ved sin tilstedeværelse og engagement i Danmarks relationer til udlandet, populært kan man vel sige, at hun solgte mange varer og interesse for Danmark.

Dronning Margrethe har været særdeles aktiv inden for kunsten. Hun har også opdraget vores konge Frederik X, til alle de kvaliteter, han er i besiddelse af. Fysisk er han svær at slå, men nu skal han til at lægge sin linje for, hvordan han vil og skal tjene Danmark. Kong Frederiks valsprog: ”Forbundne, forpligtet for Kongeriget Danmark”. Det tegner godt, for vores nations fremtid med ham som konge.

Vi må ikke glemme vores nye Dronning Mary. En ganske almindelig, smuk kvindelig borger fra Tasmanien i Australien, er blevet Dronning i Danmark.

Sikke en Dronning vi har fået! Dronning Mary har, i al den tid vi har kendt hende, haft en stor plads hos os danskere. Store ord vil man måske sige, men hun har hele vejen til sin dronningeposition været et plus for Danmark. Jeg er ikke i tvivl , om at hun også fremover vil skabe respekt om Dronningeopgaven!

Man bliver ikke konge og dronning i Danmark uden kritik. Åbenbart.

Det er utroligt, hvad medierne har brugt af tid og spalteplads for at fortælle os, at alt hvad der er sket siden og under indsættelsen, er og har været kritisabelt.

Det er godt, at vi danskere ved bedre!

Med forbundet hilsen Paul J.

Akvarel og bladguld - 34 x 44 cm inkl. ramme - pris: kr. 1.050,-

Januar måneds tekst 2024 til billedet "Co2 fisker. Isen smelter!"

Co2 fisker. Isen smelter!

Nu sker der noget! Verdens lande har lige vedtaget, at fossile brændstoffer som olie og kul, skal forsøges udfaset! Jamen, man har ikke lovet noget, så kommer det til at ske?

Hele klodens befolkning vil alle sammen stræbe efter et godt liv og vil efterspørge ting, der skal produceres med brug af energi. Så vil sol og vindenergi være nok, eller vil man stadigvæk have brug for olie og kul i produktionen?

Måske finder videnskaben ud af noget. Jeg har hørt, at man forsker i at opfange co2 og gemme det i dybe lagre i jorden. Der er sikkert mange andre forsøg i gang for at neutralisere co2, så en dag lykkes det forhåbentligt, så vi undgår de ulykker. som man taler om, som temperaturstigningen vil forårsage.

Det er jo nemt at male ”fanden på væggen”, derfor er det svært at forstå, alt det vi hører og læser. Mennesker i min alder og sikkert også yngre mennesker, vi har svært ved at forestille os nogle ulykker, der vil ske ud i fremtiden om mange år.

Hver gang vi har haft storm, regn, hedebølger og skovbrande siger man, det sikkert ikke er på grund af klodens temperaturstigning. Så det er nok længere ude i fremtiden, at problemerne med klimaændringen sker, og så er det vores efterkommere, der får problemerne. Det kan vi ikke være bekendt. Så det er nu, vi skal reagere og løse problemet!

Med håbefulde hilsner og godt nytår!

Paul J.

Akvarel - 34 x 44 cm inkl. ramme - pris: kr. 1.050,-

December måneds tekst 2023 til billedet "Julesymboler"

Julesymboler

Kære modtagere af mit månedsbrev.

Så fik vi hængt lyskæderne op, og vi fik tændt de lysende juletræer og en masse andre lysende ting, som kan lyse op i den kolde og mørke første vintermåned.

Det blev også december hvor, vi holder jul og fejrer Jesus´ fødsel. Jeg tror, at vi alle i det danske samfund fejrer jul på en eller anden måde.

Der findes religiøse sekter, som ikke fejrer jul, og det er de selvfølgelig i deres gode ret til.

Her i Danmark fejrer vi Jesus` fødselsdag d. 24. december, hvilket er iflg. den evangelisk-lutherske kirke. Katolikkerne derimod fejrer Jesus fødsel d. 25. dec.

Jøderne holder ikke jul, men derimod en lysfest som hedder: Hanukkah. Muslimerne holder en Eidfest, som de kalder: Eid al-Adha.

Men uanset hvordan man fejre eller ikke fejre jul, så bliver det juleaften d. 24. december, som den overvejende del af danskerne fejrer på vores traditionelle julemåde. Den rare gamle julemand dukker op mange steder, og han ønsker os glædelig jul med sit hyggelige HO HO, og han deler gaver ud til børnene.

Jeg har selv ”spillet” julemand, men blev selvfølgelig afsløret. Vores lille Amanda på 5 år sagde: Julemanden har samme ur som farfar.

Nå! Nu vil jeg slutte og gøre mig klar til alt julehalløjet.

Og jeg sender jer alle gode juleønsker.

Glædelig jul

Paul J.

Akvarel - 34 x 44 cm inkl. ramme - pris: kr. 1.050,-

Klovnerier..

Klovnen gør os alle glade. Klovnen løser op for vore hæmninger, og vi får lyst til at lege igen - vi bliver frie for en stund.
Klovnen er i os alle, sommetider langt væk, sommetider tæt på.

KLOVNEN SMILER
KLOVNEN GRÆDER
KLOVNEN FALDER PÅ HALEN
KLOVNEN KLOVNER
KLOVN...

Om mig selv

Klovnens masker "spiller" en stor rolle i mine billeder.

Hvem er egentlig manden bag penslerne, der bliver til klovne.

Læs med her →

Rie's kort - og godt

Rie finder inspiration i naturen, i verden omkring sig, i dig og mig

Sjove, glade og overraskende kort er en dille og en livsstil.

Se bare her →

Hvorfor klovne og klovnerier

Klovnen fortæller mig hele tiden noget fundamentalt om os og vore relationer til hinanden.

Hver dag er der situationer, hvor vi finder en maske, der passer - en grimasse der passer.

Kig bag masken →

back to top